Technický dozor investora - inrep

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Technický dozor investora


Proč si objednat technický dozor investora?


Činnost technického dozoru při výstavbě představuje jedno z důležitých hledisek procesu stavební realizace celého investičního záměru a ve svém výsledku zajistí investorovi kvalitní provedení díla, minimum budoucích reklamací ale i možnou úsporu nákladů v době realizace. Technického dozoru využívají nejenom zkušení profesionální developeři ale i jednorázoví investoři, případně individuální stavebníci při výstavbě rodinných domů.

A právě tuto činnost nabízím.

Vzhledem k tomu, že jsem během své životní profese pracoval jednak pro investory, developery , jako jejich technický dozor či stavební manažér , jednak pro zhotovitele jako přípravář a odborný stavební poradce , mohu Vám nabídnou komplexní služby.

V rámci činnosti technického dozoru investora nabízím :

Zastupování při jednání s projektantem
Zastupování při jednání s příslušnými orgány státní správy a jinými účastníky výstavby
Pomoc při výběrovém řízení zhotovitelů ( tendry )
Spolupráce při přípravě jednotlivých smluv o dílo
Odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku
Kontrolu vedení stavebního deníku
Koordinaci jednotlivých profesí a dodavatelů při provádění stavby
Dozor nad kvalitou díla a dodržení rozpočtu stavby.
Přebírání jednotlivých části stavby ( zakrytých konstrukcí ) a dohled nad správností realizace a technologických postupů dle projektové dokumentace
Dohled nad dodržením harmonogramu výstavby
Dohled nad dodržování BOZP po celou dobu výstavby
Zajištění a řízení týdenních kontrolních dnů stavby
Dodržení podmínek stavebního povolení a ostatních účastníků stavebního řízení
Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby
Kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech a účast na kolaudačním řízení
Dohled nad odstraněním vad a nedodělků, které vyplývají z kolaudačního řízení a protokolu o odevzdání a převzetí stavby

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky