Plán BOZP - inrep

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Plán BOZP

 • vytipování hlavních rizik stavby, to je identifikace nebezpečí a vyhodnocení

 • rizik projektu

 • plán opatření k eliminaci rizik

 • koordinační plán rizikových činností ( harmonogram rizikových činností )

 • provozní řád stavby

 • požární poplachové směrnice a PO

 • traumatologický plán

 • osnovu vstupního školení

 • zpracování systému bezpečnosti práce a požární ochrany

 • posouzení technologických postupů s ohledem na BOZP

 • základní informace o akci a účastnících výstavby

 • povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP

 • přehled základních opatření k zajištění BOZP

 • vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností

 • analýzy rizik jednotlivých činností

 • způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů

 • zásady požární ochrany při realizaci

 • dopravně provozní předpisy

 • zabezpečení staveniště

 • bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby

 • plán opatření proti pádu osob do hloubky nebo z výšky

 • technologické postupy

 • enviromentální aspekty a ŽP ( nakládání s odpady )

 • podmínky vstupu a vjezdu na staveniště a zařízení staveniště


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky