inrep

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Koordinátor BOZP na staveništi

Koordinace BOZP ve vztahu k zákonu č.309/2006 Sb.

S ohledem na dnešní složitou problematiku výstavby - prolínání se mnoho řemesel a technologií v poměrně krátkém časovém úseku, bylo nutno začít jednotlivé činností na staveništi koordinovat s ohledem na bezpečnost jednotlivých účastníků výstavby. Z tohoto hlediska byl uveden v život nový zákon - 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP. Tím i vznikla další způsobilá osoba, a to koordinátor BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi). Zadavatelům staveb, které svým rozsahem splňují podmínky pro zajištění koordinátora BOZP, vznikají další povinnosti. Z tohoto ohledu si dovoluji nabídnou:


KOMPLETNÍ ČINNOST KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

a to jak pro přípravné fáze projektů, tak pro samotnou realizaci stavby


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky